mötesplats

Vi samarbetar gärna

Vill du hålla kurs eller ha ett föredrag här?

Vill ni ha ert möte eller annan sammankomst på våran unika plats?

Vill ni komma på studiebesök, få en guidad visning med möjlighet till att nyttja planteringsrummet?

Vi erbjuder platsen som arena för utforskande och lärande inom trädgårdsrelaterade ämnen men även inom konst och kultur, eftersom vi finner att det kombinerar bra med den rekreativa miljö vi skapar här.

Trädgårdarna runt växthusen bjuder på många små oaser, vi har två dammar, en paviljong, en liten terrass utanför kaffestugan samt ett par slingor att vandra runt om, i omgivningarna.

Alla våra utrymmen är inte alltid tillgängliga då vi har full aktivitet på Handelsträdgården flera timmar om dagen under vår och sommarsäsongen, men vi skapar gärna förutsättningar som möter era behov enligt överenskommelse. Kontaktuppgifter nedan.