tjänster

Vi skapar med glädje och inspiration.

Kontakta Barbro för rådgivning, beställningar och trädgårdsplanering. Barbro har förutom gedigna yrkeskunskaper, dessutom ”växt upp” i växthusen och trädgårdarna.

Blomsterarrangemang  och planteringar

Beställ arrangemang av snittblommor för olika tillfällen, prata med oss så kan vi förmedla er känsla genom blommor. Vi gör allt från ljuvliga brudbuketter till sorgbinderier.

Vi ordnar även med planteringar och samplanteringar av växter inför vår och sommarsäsong. De förbeställda planteringarna får växa i våra växthus och avhämtas vid önskad tid.

Trädgårdsdesign och rådgivning

Vi träffas i din trädgård för att gå igenom vad du vill ha för förändring. Du får praktiska råd av yrkeskunnig person. Behöver du hjälp med åtgärder som framkommer, kan detta ordnas.

Önskar du en större planering och design av trädgården, ser vi till platsens förutsättningar och gör en tädgårdsskiss med växtlista, naturligtvis i samråd med dig.